...... RENUNGAN ......

Abu Bakar Ibn Abi Maryam melaporkan bahawa beliau mendengar RASULULLAH SAW telah bersabda; Akan tiba suatu zaman di mana tiada apa yang bernilai dan boleh digunakan oleh umat manusia. Maka simpanlah EMAS dan PERAK [untuk digunakan]. Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal.

Saturday, October 3, 2009

PELUANG PERNIAGAAN [RM vs GOLD]


***PERHATIAN***

pihak JUZI GROUP, ingin membeli emas
[in 1kg and/or 12.5kg bar=999.5/1000 Fineness or Better]
dengan harga yang dipersetujui bersama
kepada SESIAPA yang berkaitan [seller/authorised brooker]
yang berminat menjalankan urusniaga dengan pihak kami
sila kemukakan 'FCO' atau menghubungi di talian hotline 012-954 0000

***TERIMA KASIH***